3 września 2015

Certyfikaty rzetelności, wiarygodności i zaufania społecznego

Firma RR Reaguj Ratuj, po dokładnej weryfikacji, otrzymała wsparcie Unii Europejskiej na zakup specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

Po pierwszym roku działalności firma RR Reaguj Ratuj otrzymała certyfikat RZETELNEJ FIRMY. To ogromne wyróżnienie dla każdego przedsiębiorcy które pokazuje, że rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla nas najważniejsza.

Po drugim roku działalności firma RR Reaguj Ratuj otrzymała certyfikat FIRMY WIARYGODNEJ FINANSOWO wydawany dla przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play, weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów, a także budują wzajemne zaufanie pomiędzy nimi. RR jest odtąd monitorowane pod względem wypłacalności przez zewnętrzny podmiot oraz otrzymało wsparcie w przypadku napotkania kontrahentów zwlekających z opłaceniem zrealizowanych usług.