4 listopada 2017

Wzór certyfikatu

certyfikat_RR

Niepowtarzalny wzór

   Certyfikaty i zaświadczenia RR wydawane są wg autorskiego wzoru i zawierają:
  • dane firmy oraz logo
  • dane kursanta
  • miejsce i termin szkolenia
  • zakres szkolenia i ilość godzin
  • ochronny hologram, trudny do kserowania
  • pieczęć firmy oraz prowadzącego szkolenie
  • indywidualny, katalogowany numer
   (w przypadku szkolenia 8 godz.)

Baza certyfikatów

  RR prowadzi chroniony rejestr wystawianych dokumentów:
  • kopię każdego certyfikatu / zaświadczenia
  • kto delegował kursanta na szkolenie
  • czas i miejsce szkolenia

   

  Ilość wystawionych dokumentów: 1882 

# szkolenie z pierwszej pomocy # kurs pierwszej pomocy # pierwsza pomoc Gdańsk # Gdynia