Nowe AED treningowe!

philips_hs1
Do bazy sprzętowej symulatorów RR dołączył nowy defibrylator treningowy Philips HeartStart HS1. Prezentowanie dwóch różnych urządzeń oraz ćwiczenia praktyczne na każdym z osobna pomogą utwierdzić kursantów, że wszystkie AED działają podobnie oraz wyzbyć się lęku używania innych defibrylatorów, niż te pokazane na szkoleniu.