15 października 2020

mgr Michał Romasz – profil instruktora


Każdy ratownik medyczny ma ze sobą bagaż doświadczeń. Przy rzetelnym prowadzeniu szkoleń ważne by doświadczenia były formalnie potwierdzone!

    Wykształcenie:
  • Ratownik - Centrum Szkoleń Medycznych GOPR - od 2008 r.
  • Ratownik Medyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny - od 2012 r.
  • Magister Administracji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Akademia Marynarki Wojennej - od 2014 r.
  • Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - CEiB w Gdyni - od 2016 r.

Poza RR pracuje w:  Szpital MSWiA w Gdańsku

Otrzymane zaświadczenia i uprawnienia:

Europejska Rada Resuscytacji

Polski Związek Głuchych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

CWTiD Marynarki Wojennej

 Amerykańskie Towarzystwo    Chirurgiczne - STOP THE BLEED

BLS - American Heart Association

PALS - American Heart Association

ACLS - American Heart Association

ITLS - American Heart Association