Szkolenie 4 godz.

20 grudnia 2015

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy
 

Cel: Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom podczas nagłych zachorowań oraz urazów, a także prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji.

Adresaci: Osoby niezwiązane zawodowo z ratownictwem i medycyną – przygotowanie merytoryczne i praktyczne kursant zdobywa podczas kursu.

Program kursu:

  • Jak prawidłowo wezwać kwalifikowaną pomoc? (P/Ć)
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia                               (P/Ć)
  • Urazy u osób dorosłych:                                                   (P/Ć)
   1. – Rany
    – Krwotoki
    – Oparzenia
    – Złamania / zwichnięcia / skręcenia
    – Zakrztuszenia
  • Urazy u dzieci i kobiet w ciąży                                      (P/Ć)
  • Nagłe zachorowania:                                                         (P/Ć)
   1. – Epilepsja
    – Cukrzyca
    – Udar
    – Alergia
    – Omdlenia
  • Nagłe Zatrzymanie Krążenia (BLS)                             (P/Ć)
  • Użycie defibrylatora automatycznego (AED)        (P/Ć)
  •  
   MODYFIKOWANE O ELEMENTY USTALANE Z ZAMAWIAJĄCYM

   P – prelekcja, Ć – ćwiczenia


 
 

Wdajemy zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 
Zapraszamy do współpracy!