Szkolenie 2 godz.

13 kwietnia 2016

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy
 

Cel: Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy dzieciom i kobietom w ciąży, a także prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji.

Adresaci: Osoby niezwiązane zawodowo z ratownictwem i medycyną, rodzice małych dzieci – przygotowanie merytoryczne i praktyczne kursant zdobywa podczas kursu.

Program kursu:

  • Urazy u kobiet w ciąży                                            (P)
  • Epidemiologia                                                              (P)
  • Mechanizm urazu                                                      (P)
  • Ocena dziecka                                                             (P)
  • Postępowanie ratunkowe                                       (P/Ć)
  • Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)      (P/Ć)
  • Psychologia stresu w relacji rodzic – dziecko (P)
  •  

   P – prelekcja, Ć – ćwiczenia


 
 

 
Zapraszamy do współpracy!