Szkolenie 16 godz.

20 grudnia 2015

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy
 

Cel: Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej i psychologicznej osobom podczas nagłych zachorowań oraz urazów w miejscach nieprzystępnych, działania w stresie oraz kontroli tłumu. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem ratowniczym, używanym podczas akcji ratowniczych oraz nauka jego stosowania, a także nauka prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zgodnie z wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji.

Adresaci: Osoby związane i niezwiązane zawodowo z ratownictwem i medycyną – przygotowanie merytoryczne i praktyczne kursant zdobywa podczas kursu.

Program kursu zakończonego egzaminem i certyfikatem:

  • Polskie prawo o I pomocy                                                 (P)
  • Jak prawidłowo wezwać kwalifikowaną pomoc? (P/Ć)
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia                               (P/Ć)
  • Psychologia tłumu oraz psychologia stresu             (P)
  • Urazy u osób dorosłych:                                                   (P/Ć)
   1. – Rany
    – Zabezpieczenie ciała obcego
    – Oparzenia
    – Złamania / zwichnięcia / skręcenia
    – Porażenie prądem
    – Zakrztuszenia
  • Urazy u dzieci i kobiet w ciąży                                      (P/Ć)
  • Nagłe zachorowania:                                                         (P/Ć)
   1. – Epilepsja
    – Astma
    – Cukrzyca
    – Udar
    – Alergia
    – Zatrucia
    – Omdlenia
  • Nagłe Zatrzymanie Krążenia (BLS)                             (P/Ć)
  • Użycie defibrylatora automatycznego (AED)        (P/Ć)
  • Zabezpieczenie ratownika                                               (Ć)
  • Szybkie badanie urazowe                                                 (P/Ć)
  • Zaawansowane metody stabilizacji kończyn         (P/Ć)
  • Sposoby użycia deski ortopedycznej                          (P/Ć)
  • Zabezpieczenie rozbitego pojazdu, ewakuacja poszkodowanych (P/Ć)
  • Utrudnione działanie w nieprzychylnym środowisku (Ć)
  • Debriefing                                                                                (Ć)
  • FABULARNE SCENKI TEMATYCZNE                      (Ć)

  •  
    
   P – prelekcja, Ć – ćwiczenia

   
  Zapraszamy do współpracy!