Opinie kursantów

13 stycznia 2017

Przykładowe opinie zebrane przy pomocy ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzanych po każdym szkoleniu. Trenerzy RR prowadzą statystyki i modyfikują szkolenia w oparciu o głos klientów.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.