Oferta

27 lipca 2016

Szkolenia medyczne

Zabezpiezcenia medyczne

Doradztwo i sprzęt

Wykłady i ćwiczenia w formie symulacji prawdziwych zdarzeń, na niepowtarzalnym sprzęcie szkoleniowym
Opieka medyczna podczas imprez firmowych / sportowych z dużą ilością uczestników
Wsparcie merytoryczne, a także dobór, kompletowanie i montaż sprzętu medycznego