Oferta

27 lipca 2016

Szkolenia medyczne

Zabezpiezcenia medyczne

Doradztwo i sprzęt

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w formie symulacji prawdziwych zdarzeń, w kontrolowanym przez trenerów stresie
Opieka medyczna podczas imprez firmowych / sportowych z dużą ilością uczestników
Wsparcie merytoryczne, a także dobór, kompletowanie i montaż sprzętu medycznego